آذربایجان، دژ مستحکمی برای دفاع از کیان ایران است

آذربایجان، دژ مستحکمی برای دفاع از کیان ایران است

ارومیه – ایرنا – استاد دانشگاه و دکترای جامعه شناسی توسعه اجتماعی گفت: آذربایجان، در همیشه تاریخ دژ مستحکمی برای دفاع از کیان ایران بزرگ بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید