آمریکا قطعنامه عضویت فلسطین در سازمان ملل را وتو کرد

دیدگاهتان را بنویسید