اسناد لانه جاسوسی در کتاب‌های درسی پر رنگ‌تر می‌شود

اسناد لانه جاسوسی در کتاب‌های درسی پر رنگ‌تر می‌شود

تهران – ایرنا – رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: فلسفه استکبارستیزی را با انتشار بیشتر اسناد و تحلیل و بررسی همه‌جانبه آن‌ها در کتب درسی، امری بر زمین مانده می‌دانیم از اینرو جانمایی مناسب برای درج بیشتر اسناد لانه جاسوسی در کتاب‌های درسی پر رنگ‌تر می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید