ببینید | انتشار یک سند به کلی سری از اوایل جنگ | سندی که ممکن بود هر کشوری را تسلیم کند!

ببینید | انتشار یک سند به کلی سری از اوایل جنگ | سندی که ممکن بود هر کشوری را تسلیم کند!

در بخش‌هایی از مستند «تغییر مأموریت» که از رسانه ملی پخش شد «سندی به کلی سری» از اوائل جنگ منتشر شد. در سال ۵۹، فرماندهان نظامی این سند را به آیت‌الله خامنه‌ای ارائه کرده‌ بودند.

دیدگاهتان را بنویسید