ببینید | لحظه هولناک واژگونی هواپیما روی باند پرواز در اثر باد شدید!

ببینید | لحظه هولناک واژگونی هواپیما روی باند پرواز در اثر باد شدید!

هواپیمایی که قصد پرواز از باند فرودگاهی را داشت به خاطر وزش باد شدید و سبک بودن هواپیما واژگون شد.

دیدگاهتان را بنویسید