تا به حال چند بار قانون اساسی را خوانده‌اید؟

دیدگاهتان را بنویسید