ترکیه: واشنگتن خواهان بازنگری ما در تصمیم حمله زمینی به شمال سوریه است

دیدگاهتان را بنویسید