تصاویر بمب ستاره فوتبال دنیا با لباس عربستانی

تصاویر بمب ستاره فوتبال دنیا با لباس عربستانی

مروارید سیاه امروز به تورین برگشت و با لباس عربستانی در فرودگاه ظاهر شد تا به شایعات انتقالش به لیگ عربستان و الاتحاد دامن بزند. در این ویدئو می‌توانید ستاره فرانسوی را با لباس عربستانی را تماشا کنید.

دیدگاهتان را بنویسید