دبیرکل سازمان ملل: بحران هزینه‌های گران زندگی در حال آسیب زدن به مردم است 

دیدگاهتان را بنویسید