روابط تجاری و اقتصادی با ایران از اولویت‌های قرقیزستان است

روابط تجاری و اقتصادی با ایران از اولویت‌های قرقیزستان است

بیرجند – ایرنا – سفیر بیشکک در تهران گفت: روابط تجاری و اقتصادی با ایران از اولویت‌های قرقیزستان است و رئیس جمهور ۲ کشور هم بر همین موضوع در دیدار خود در سمرقند تاکید داشته‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید