رویترز: اروپا بر سر سقف قیمت نفت روسیه به توافق رسید

دیدگاهتان را بنویسید