مساله آب اصفهان روی میز رییس جمهور است

مساله آب اصفهان روی میز رییس جمهور است

اصفهان- ایرنا- استاندار اصفهان گفت: برای تامین آب استان نسبت به گذشته تفاوت قائل شدیم و مساله آب اصفهان را نه در سطح استان بلکه در سطح ملی و به میز رییس جمهور کشاندیم.

دیدگاهتان را بنویسید