موفقیت «قاصد» برای به مقصد رساندن «نور۳» | نور ایران در آسمان

موفقیت «قاصد» برای به مقصد رساندن «نور۳» | نور ایران در آسمان

توانایی کشور در حوزه هوا-فضا یک‌بار دیگر با تزریق مداری نور۳ به‌وسیله ماهواره‌بر قاصد اثبات شد.

دیدگاهتان را بنویسید