مکرون: چند ساعت خاموشی برق در روز عادی است

دیدگاهتان را بنویسید