نامه توبیخ آمیز محمد خاتمی علیه نصیری ؛ این برخورد زشت را بر چه حمل کنم؟

نامه توبیخ آمیز محمد خاتمی علیه نصیری ؛ این برخورد زشت را بر چه حمل کنم؟

محمد ایمانی روزنامه‌نگار، تصویری از نامه توبیخ‌آمیز محمد خاتمی وزیر وقت ارشاد به مهدی نصیری سردبیر وقت روزنامه کیهان در سال ۶۹، منتشر کرد.

دیدگاهتان را بنویسید