نخست وزیر فنلاند: اروپا بدون آمریکا از نیروی کافی برخوردار نیست

دیدگاهتان را بنویسید