یک هزار میلیارد تومان برای زیرساخت های منطقه آزاد مهران نیاز است

یک هزار میلیارد تومان برای زیرساخت های منطقه آزاد مهران نیاز است

ایلام – ایرنا – مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری ، صنعتی مهران گفت: یک هزار میلیارد تومان برای اجرای شروع زیرساخت های منطقه آزاد مهران نظیر حامل های انرژی و راه دسترسی نیاز است و تنها زیرساخت های موجود در مسیر منطقه آزاد همان زیرساخت های اربعین است.

دیدگاهتان را بنویسید