ثبت اطلاعات محصولات کشاورزی بوشهر در سامانه کشت الزامی است

ثبت اطلاعات محصولات کشاورزی بوشهر در سامانه کشت الزامی است

کبری توکلی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا از کشاورزان خواست قبل از هرگونه تصمیم‌گیری و برنامه ریزی برای انجام کشت محصولات کشاورزی در سال زراعی پیش رو، به مرکز جهاد کشاورزی مربوطه، کارشناس پهنه و ناظر کشاورزی روستای خود مراجعه و با ثبت آمار و اطلاعات، مشورت فنی و علمی، برنامه ابلاغی سطح و میزان تولید انواع محصولات کشاورزی را دریافت کنند.

وی بیان کرد: کشاورزان با رعایت مشورت‌های فنی ارائه شده توسط کارشناسان پهنه در زمان داشت محصولات دچار مشکل دریافت کود نشوند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان تاکیدکرد: با توجه به سامانه پهنه بندی وزارت جهاد کشاورزی و ثبت اطلاعات کشاورزان در زمینه حدود و میزان اراضی و نوع کشت، لازم است کشاورزان منطقه ضمن مراجعه و گرفتن مشورت از کارشناسان مستقر در مراکز جهاد کشاورزی، نسبت به دریافت توصیه‌های فنی و اجرایی و بهره مندی از کمک های دولتی در زمینه تولید محصولات و با توجه به مسایل اقلیمی و کمبود آب به نکات بهزراعی بویژه تاریخ کشت اقدام کنند.

وی اظهار کرد: استان بوشهر ۴۰ هزار بهره بردار زراعی و باغی دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.