حزب الله خواهان رئیس جمهوری برای تمام لبنانی ها است

حزب الله خواهان رئیس جمهوری برای تمام لبنانی ها است

تهران -ایرنا- شیخ علی دعموش نائب رئیس شورای اجرایی حزب الله خواهان گفت وگو و تفاهم برای انتخاب رئیس در اسرع وقت شد و تاکید کرد، ما رئیس جمهوری می خواهیم که برای تمام مردم لبنان باشد.

دیدگاهتان را بنویسید